Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru na szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie informuje, że wstrzymuje nabór wniosków na szkolenie  „Prawo jazdy kat. C  z kwalifikacja wstępną przyspieszoną do kat. C” w ramach projektu POWER dla osób w wieku 18-29 lat.

Ogłoszenie o naborze wniosków na szkolenie Prawo jazdy kat. C

Ogłoszenie o naborze wniosków na szkolenie Prawo jazdy kat. C  z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do kat. C" w ramach projektu POWER dla osób w wieku 18-29 lat.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie w związku z realizacją projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (I)” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do kat. C”. Szkolenie przeznaczone jest dla 20 osób bezrobotnych. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym. Szkolenie będzie obejmować 190 godzin.

 

Projekt adresowany jest do osób w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP Sochaczew jako  osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie  z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin naboru kandydatów na szkolenie: od 29.05.2015r. do wyczerpania miejsc. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do pokoju 34 tut. Urzędu w celu pobrania wniosku o skierowanie na szkolenie grupowe. Wniosek będzie dostępny od  dnia 29.05.2015r.

Ogłoszenie o naborze wniosków na szkolenie

 

Ogłoszenie o naborze wniosków na szkolenie „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” w ramach projektu POWER dla osób w wieku 18-29 lat.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie w związku z realizacją projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (I)” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”. Szkolenie przeznaczone jest dla 15 osób bezrobotnych. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym. Szkolenie będzie obejmować 280 godzin.

 

Projekt adresowany jest do osób w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP Sochaczew jako  osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie  z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin naboru kandydatów na szkolenie: od 29.05.2015r. do wyczerpania miejsc. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do pokoju 34 tut. Urzędu w celu pobrania wniosku o skierowanie na szkolenie grupowe. Wniosek będzie dostępny od  dnia 29.05.2015r.

Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych

Jesteś osobą niepełnosprawną i chcesz aktywnie wejść na rynek pracy? Zgłoś się do Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych – pomożemy napisać CV, doradzimy, damy dostęp do bazy ofert pracy... Więcej informacji załączonym pliku.

 

Informacja