Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2016-01-25

Informacja o projekcie współfinansowanym ze śodków EFS pt."Skazani na..pracę?

Projekt jest realizowany przez Knowledge sp. z o. o. w partnerstwie z Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA projektem "Skazani na...pracę!" i skierowany do młodych osób, które opuściły zakłady karne lub areszty śledcze, zarejestrowanych w ewidencji  Urzędu  Pracy spełniających kryteria naboru i potencjalnie zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie "Skazani na...pracę!".


2016-01-14

Nowa Forma Wsparcia dla Pracodawców

Dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawców

Od nowego roku pracodawcy oraz przedsiębiorcy, którzy zatrudnią skierowaną przez urząd pracy osobę bezrobotną do 30 roku życia, przez okres 12 miesięcy mogą otrzymać refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość refundacji zostanie wcześniej ustalona i nie będzie mogła przekraczać kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

 

2016-01-05

Barometr zawodów 2016

Uprzejmie informujemy, że w 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie uczestniczył w realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogólnopolskim badaniu pn. "Barometr zawodów". Wyniki badamnia przedstawione są na stronie http://www.barometrzawodow.pl

2016-01-04

Wykaz porad grupowych w I kwartale 2016 roku

Wykaz planowanych porad grupowych w I kwartale 2016 roku dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Wykaz porad

Ważne od: do:
Brak form aktywizacji