Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2014-10-09

Wykaz porad grupowych w III kwartale 2014 roku

Wykaz planowanych porad grupowych w IV kwartale 2014 roku dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 Wykaz porad

2014-10-08

Informacja o programie MPiPS pn. "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie"

Program realizowany jest na zlecenie MPiPS przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Na terenie naszego województwa pośrednikiem finansowym jest konsorcjum w składzie: Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Oprócz niskooprocentowanych pożyczek dla absolwentów szkół średnich i wyższych oraz studentów ostatniego roku, oferujemy również wsparcie konsultacyjno-doradcze przed i po uruchomieniu działalności gospodarczej. Pożyczki, o  których  mowa, do  wysokości  20-krotności  przeciętnego  wynagrodzenia, są alternatywnym źródłem finansowania działalności gospodarczej w stosunku do udzielanych przez Państwa dotacji i są doskonałym instrumentem wspierającym  dla osób, które potrzebują wyższej kwoty na start, jak też dla tych, którym nie udało się pozyskać   bezzwrotnej   dotacji   ze   środków pozostających   w   dyspozycji urzędu. W ramach programu pożyczkobiorcy mogą również starać się o wsparcie uzupełniające (częściowo umarzane) na zatrudnienie osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w PUP. W załączeniu materiały promocyjne.

Wsparcie ulotka wrzesien 2014

2014-09-08

Propozycje adresowane do osób bezrobotnych i pracodawców

Propozycje adresowane do osób bezrobotnych i pracodawców zainteresowanych współpracą  z Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie.

 Informacja o propozycjach

2014-07-02

Bon stażowy

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie informuje, że dysponuje środkami Funduszu Pracy na realizację nowej formy aktywizacji pn. BON STAŻOWY adresowanej do osób bezrobotnych do 30 roku życia,wprowadzonej w życie z dniem 27 maja 2014r. nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004r. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać BON STAŻOWY stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego po ukończeniu stażu przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł. Premia stanowi pomoc udzieloną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de mini mis. Realizowany przez nas w terminie od lipca 2014r. do marca 2015r. projekt zakłada wydanie 25 osobom BONÓW STAŻOWYCH gwarantujących skierowanie do 31.08.2014r do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego.  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 46/ 862-24-55, 862-32-26 lub osobisty w Powiatowym  Urzędzie  Pracy w Sochaczewie ul. Kusocińskiego11 I piętro pokój nr 37

Ważne od: do:
Brak form aktywizacji