Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-08-28

Ogłoszenie o naborze wniosków na na szkolenie - Operator sprzętu do robót ziemnych

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie w związku z realizacją projektu: pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (I)” w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie Operator sprzętu do robót ziemnych (koparko-ładowarka wszystkie typy klasa III, koparka jednonaczyniowa klasa III)”. Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym. Szkolenie będzie obejmować  268 godzin.

Projekt adresowany jest do osób w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowanych w PUP Sochaczewie jako  osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy).

 

Termin naboru kandydatów na szkolenie: od 31.08.2015r. do wyczerpania miejsc. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do pokoju 34 tut. Urzędu w celu pobrania wniosku o skierowanie na szkolenie grupowe. Wniosek będzie dostępny od 31.08.2015r.

2015-08-28

Ogłoszenie o naborze wniosków na szkolenie - Prawo jazdy kat. C

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie w związku z realizacją projektu: pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (I)” w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do kat. C”. Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym. Szkolenie będzie obejmować 190 godzin.

Projekt adresowany jest do osób w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowanych w PUP Sochaczewie jako  osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy).

 

Termin naboru kandydatów na szkolenie: od 31.08.2015r. do wyczerpania miejsc. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do pokoju 34 tut. Urzędu w celu pobrania wniosku o skierowanie na szkolenie grupowe. Wniosek będzie dostępny od 31.08.2015r.

2015-08-17

Ogłoszenie o wstrzymaniu przyjmowania wniosków

Ogłoszenie o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie uprzejmie informuje, że w terminie od dnia 19 sierpnia 2015r. do odwołania wstrzymuje przyjmowanie wniosków osoby uprawnionej na wskazane szkolenie.

 

2015-08-03

Ogłoszenie o naborze wniosków na szkolenie - Magazynier z uprawnieniami do obsługi wózków

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie w związku z realizacją projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (I)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie „Magazynier z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych”. Szkolenie przeznaczone jest dla 15 osób bezrobotnych. Moduł szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych  zakończy się egzaminem państwowym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Szkolenie będzie obejmować 150 godzin.

Projekt adresowany jest do osób w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP Sochaczew jako  osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie  z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin naboru kandydatów na szkolenie: od 03.08.2015r. do wyczerpania miejsc. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do pokoju 34 tut. Urzędu w celu pobrania wniosku o skierowanie na szkolenie grupowe. Wniosek będzie dostępny od 03.08.2015r.

Ważne od: do:
Brak form aktywizacji