Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-09-26

Wykaz porad grupowych w IV kw.2017r.

Wykaz planowanych porad grupowych w IV kwartale 2017 roku dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.Zapisy na porady grupowe prowadzone są w pokoju nr 29,30,31 w godzinach 830-1430.

2017-08-30

Informacja o naborze wniosków w ramach KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Termin trwania naboru: 11.09.2017r. – 15.09.2017r.

2017-07-10

Informacja o środkach finansowych na organizację staży

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie informuje, że jest realizatorem  Programu regionalnego „MAZOWSZE 2017- Rezerwa” w ramach, którego dysponuje środkami finansowymi  na organizowanie staży dla osób długotrwale bezrobotnych.

Wnioski od zainteresowanych pracodawców prosimy składać w sekretariacie urzędu

2017-07-10

Ogłoszenie o naborze wniosków na indywidualne szkolenie zawodowe

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie uprzejmie informuje, że w ramach realizacji projektu RPO WM  w latach 2017 – 2018  pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (II)  w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  prowadzony jest nabór wniosków
o skierowanie na indywidualne szkolenie zawodowe.

Ważne od: do:
Brak form aktywizacji