Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » archiwalne formy aktywizacji
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2018-09-11

Nowa strona internetowa Urzędu Pracy w Sochaczewie

Od 1 października 2017 roku Powiatowy Urządu Pracy w Sochaczewie ma nową stronę internetową. 

Należy kliknąć w link poniżej, aby przejść na nową stronę.

www.sochaczew.praca.gov.pl

2017-07-10

Ogłoszenie o naborze wniosków na indywidualne szkolenie zawodowe

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie uprzejmie informuje, że w ramach realizacji projektu RPO WM  w latach 2017 – 2018  pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (II)  w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  prowadzony jest nabór wniosków
o skierowanie na indywidualne szkolenie zawodowe.

2017-07-10

Ogłoszenie o naborze wniosków na szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie uprzejmie informuje, że  do wyczerpania środków prowadzony jest nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną.

2017-06-26

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.

Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Targi pracy Hotel "Chopin" nie dotyczy nie dotyczy od 2016-03-07
do 2016-03-07
Szkolenia PUP nie dotyczy nie dotyczy od 2016-02-22
do 2016-12-31
Staże PUP nie dotyczy nie dotyczy od 2016-02-11
do 2016-12-31
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej PUP nie dotyczy nie dotyczy od 2016-02-10
do 2016-12-31
Porady grupowe PUP nie dotyczy nie dotyczy od 2016-01-01
do 2016-01-01
Targi pracy Hotel Chopin w Sochaczewie nie dotyczy nie dotyczy od 2013-04-26
do 2013-04-26
Szkolenia Sochaczew nie dotyczy 120 od 2013-02-11
do 2013-12-31
Projekty i programy Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie nie dotyczy nie dotyczy od 2010-05-01
do 2013-12-31
< poprzednia 1 następna >